Zakres wykonywanych usług

Wykonujemy usługi w Łodzi oraz w pozostałych miejscowościach województwa łódzkiego.

Instalacje elektryczne

wykonywanie, modernizacja, naprawa oraz montaż osprzętu elektrycznego

Modernizacja rozdzielni elektrycznych

wymiana bezpieczników, zabezpieczanie i konserwacja rozdzielni elektrycznych, zakładanie i przenoszenie liczników

Wykonywanie instalacji antenowych i domofonowych

budowa nowych instalacji oraz naprawa i konserwacja już istniejących

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

odbiorczych, okresowych i powykonawczych instalacji elektrycznej

Usuwanie awarii elektrycznych

awarie wynikające z uszkodzenia lub zużycia elementów sieci elektrycznej

Dane kontaktowe

Wykonujemy usługi w Łodzi oraz w pozostałych miejscowościach województwa łódzkiego.
Adinstal
Adam Szczęsny
Piaski 19
99-150 Grabów
NIP 507-002-28-31

email: adam@adinstal.pl
tel: +48 791 846 699